**

 

Od lat z pierwotnym lokacyjnym obszarem przysiółka lipnickiego o nazwie Biała jest problem.

W różnych czasach różnie go definiowano. Problem polegał od lat na tym, że tak naprawdę teren nazywany Białą

rozrastał się w sposób naturalny. Wydaje się, że obszar Kamieńca od samej lokacji Lipnika w 1297-1298 roku,

 nie nadawał się do uprawy ziemi. Zamieszkali tu drobni wiejscy rzemieślnicy.

Ich źródłem utrzymania nie była uprawa roli lecz usługi dla wsi

ale również i obsługa podróżnych na drodze do przeprawy przez rzekę Biała na trakcie solnym

z Krakowa [Wieliczki] do Cieszyna i Czech.

 

**

 

 
 

 

Z Lipnika w 14-15 wieku w Krakowie i na Kazimierzu pochodzą  rzemieślnicy konkretnie szewcy.

Być może mieszkali na Kamieńcu.  Może tu mieszkał szewc lipnicki ? Może nazywał się Lindener,

w 1385 odnotowano Johanna w tym samym domu, w kolejnej księdze radzieckiej Kazimierza.

Więcej o cechach rzemieślniczych Bielska Biała  [Bielitz -Biala]

na stronach:

http://bielsko-biala-cechy-rzemieslnicze.interiowo.pl/

i dalej co do samej Białej.

http://bielsko-biala-cechy-rzemieslnicze.interiowo.pl/Cechy-Biala.html

Pierwsza wzmianka o wsi nad rzeką Biała bez nazwy pojawia się w lustracjach królewskich Nr XVI.

Datowane zapisy pomiędzy 1549-1563.Widzimy ten zapis poniżej,

z dopiskiem Libertas=Wolnizna zwolnieni ze świadczeń. Pytanie ile ta wolnizna wynosiła ?

 pierwszy raz już osada Biała łaci podatek w 1569 roku. Jeśli 20 lat to powstała by  już w1549 roku.

Zobaczmy kilka zapisów z lustracji Lipnika w Metryce koronnej.

 

 
 

 
     
 

 
 

 

Uwaga z wykrzyknikiem AGAD o publikacji prof. Małeckiego pokazuję  poniżej.

 

 
 

 
     
 

 
 

 

Wspominana publikacja lustracji z 1564 roku prof. J. Małeckiego.

 

 
 

 
 

 

 
   
 

 

Fundacja miasta Biała [ Opidio Biała ]  na gruncie dworskim z osadą sukienników i przywilejem targowym z 1668 roku króla Jana Kazimierza ,
[AGAD - MK 206-pag.521-522] czyli wcześniejsza od miasta Biała na gruntach wsi Biała przysiółka Lipnika znanej od 1549 roku.
Fundatorem był starosta lipnicki  Franciszek Jan Lubowiecki herbu Szreniawa mąż Anny Konstancji z Charęźla.

 

 
   
     
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Kolejny opis Białej pochodzi z 1712 roku.
W dziele Andrzeja Komonieckiego wójta żywieckiego.